X
Annons
X

Regeringen saboterar förhandling

Utbildningsministern lägger sig nu i förhandlingarna om anställningstryggheten vid landets högskolor. Han visar därmed sin brist på respekt för både Las och den svenska modellen. Det skriver de fackliga ordförandena Anna Götlind och Ulf Bengtsson.

Under hösten 2011 började förhandlingarna gå trögt mellan Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna vid högskolorna om möjligheten att tidsbegränsa anställningar utöver vad som är reglerat i Lagen om anställningsskydd (Las). Detta delvis på grund av att regeringen de senaste månaderna lagt sig i förhandlingarna och agerat på ett sätt som på sikt hotar grundläggande principer om parternas självständighet.

Parallellt med förhandlingarna fick de fackliga organisationerna inom högskolan indikationer på att regeringen planerade att införa en förordning om parterna inte kom överens. Förhandlingarna avslutades i oenighet.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X