Annons

Regeringen riskerar att bli tagen i örat

Under strecket
Publicerad

En sak förbryllar mig mer än något annat med FRA-lagen. Lagförslaget låg vilandeförklarat i riksdagen i drygt ett år. Varför användes inte denna tid av regeringen, som visste att frågan skulle komma upp igen, till att anpassa lagen till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR)?

EKMR gäller som lag i Sverige sedan 1995, och enligt regeringsformen får inte en lag stiftas som strider mot konventionen. Nyligen fällde Europadomstolen Storbritannien för en lag som har använts för att avlyssna telefonsamtal, fax och mailtrafik, bland annat sådan trafik som gick mellan Irland och Storbritannien. Lagen – som bär stora likheter med Lex Orwell – anses ha stått i strid med artikel 8 i EKMR, som garanterar rätten till privatliv och korrespondens, eftersom den gav myndigheterna alltför vidsträckta befogenheter och att det inte fanns tillräcklig möjlighet för medborgarna att kontrollera hur material som registrerades blev behandlat.

Annons
Annons
Annons