Regeringen räknar med fler arbetslösa

Trots att regeringen backat från förslaget att begränsa sjukersättningen är kritiken över förändringarna av sjukförsäkringen inte borta. Även om alla inte är lika negativa till förslaget att införa en rehabiliteringskedja, uttrycker många, inklusive arbetsgivarna, tveksamheter. Genomförs förslaget riskerar regeringen därför ny kritik – och höjd arbetslöshet.

Publicerad
Annons

Redan till sommaren ska stora förändringar ske i sjukförsäkringen, enligt regeringen. Men just nu verkar det oklarare än någonsin om och när förslagen genomförs. Begränsningsregeln för privata och avtalade försäkringar har regeringen redan dragit tillbaka efter entydig kritik från remissinstanser. Frågan är vad som händer med del två i regeringspaketet.

Enligt förslaget vill regeringen att långtidssjukskrivna ska byta jobb. Visar det sig att man som sjukskriven inte kan jobba på sitt ordinarie arbete, men kan klara andra jobb, ska man byta. För att sätta press på de långtidssjuka försvinner rätten till sjukpenning om man inte söker nya jobb. Regeringen kallar förslaget en ny rehabiliteringskedja och tanken är att det ska införas till sommaren.

De fackliga centralorganisationerna är mycket kritiska till förslaget. I praktiken innebär det att anställningsskyddet försvinner för långtidssjuka, anser de. LO kallar förslaget en utsorteringskedja och TCO en utfasningskedja som kommer att öka utanförskapet. En annan invändning är att allt fokus och ansvar läggs på de sjuka, medan arbetsgivarnas ansvar blir marginellt.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons