Annons

”Regeringen pressade KI gå emot grundlagen”

Karolinska institutet i Solna.
Karolinska institutet i Solna. Foto: Patrik C Österberg/TT

Regeringen pressade Karolinska institutet att bryta mot grundlagens krav på meritokrati när den ställde upp målet att 60 procent av alla nyrekryterade professorer 2017–2019 skulle vara kvinnor, skriver Erik J Olsson och Magnus Zetterholm.

Under strecket
Publicerad

I en aktuell rapport utvärderar Universitetskanslerämbetet (UKÄ) i vilken mån högskolorna levt upp till de så kallade jämställdhetsmål som tidigare satts upp för perioden 2017–2019 av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Enligt dessa mål skulle varje högskola säkra en viss andel kvinnor bland de professorer som rekryterades i perioden.

UKÄ-rapporten visar emellertid att många högskolor inte uppfyllt sin av regeringen fastslagna fördelning: ”Analysen visar att rekryteringsmålen för perioden 2017–2019 inte har lett till någon förbättring vad gäller andelen kvinnor bland nyrekryterade professorer. Andelen har minskat inom alla forskningsämnesområden förutom medicin och hälsovetenskap.”

Annons
Annons
Annons