Annons

Regeringen ökar takten i klimatarbetet

Under strecket
Publicerad

Per Kågeson menar i SvD 25 juli att jag saknar insikt om att världens resurser är begränsade med anledning av uppdraget att ta fram en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp till 2050, som jag presenterade på Brännpunkt 21 juli 2011. Världens ekologiska fotavtryck skulle ”mångfalt överstiga jordens bärkraft” om den svenska klimatpolitiken skulle kopieras av resten av världen, hävdar Kågeson och nämner bland annat behov av energieffektivisering, utveckling av biogas och att minska transporternas klimatpåverkan.

Jag håller med om att en framtid utan nettoutsläpp utan tvekan kräver en stor omställning av vårt samhälle. Just för att uppgiften är stor och krävande ökar nu regeringen takten i klimatarbetet. Därför tar vi nu initiativ för att ta fram en färdplan som omfattar alla sektorer och som kräver brett deltagande från hela samhället, inte minst forskarsamhället.

Annons
Annons
Annons