Annons

”Regeringen motarbetar en blomstrande turism”

De nya avgifterna för passagerare på färjor slår mot turismen. Sjöfartsverkets ekonomiska problem drabbar passagerare som reser till, från eller inom Sverige med färja. Samtidigt som regeringen säger sig vilja satsa mer på turism talar de emot sig själv med tanke på de nya avgifterna, skriver företrädare för Passagerarrederiernas förening.

Under strecket
Publicerad

Varje år inkommer en tredjedel av Sveriges utländska besökare vattenvägen, skriver artikelförfattarna.

Foto: Pressbild Bild 1 av 2

Jari Virtanen

Foto: Pressbild Bild 2 av 2

Varje år inkommer en tredjedel av Sveriges utländska besökare vattenvägen, skriver artikelförfattarna.

Foto: Pressbild Bild 1 av 1
Varje år inkommer en tredjedel av Sveriges utländska besökare vattenvägen, skriver artikelförfattarna.
Varje år inkommer en tredjedel av Sveriges utländska besökare vattenvägen, skriver artikelförfattarna. Foto: Pressbild

Den 1 januari i år började Sjöfartsverkets nya farledsavgiftsmodell inklusive en särskild passageraravgift att gälla. Dess syfte är uttalat att hålla Sjöfartsverkets budget i balans och att man ska kunna leverera en vinst till staten. Denna vinst betalas alltså av sjöfarten som är det trafikslag som alla politiker är eniga om måste användas i större omfattning i det framtida hållbara samhället.

Annons
Annons
Annons