Regeringen mildrar förslag till ny asyllag

Det är fortfarande osäkert om regeringen kan få igenom sitt kritiserade förslag att ta bort rätten för asylsökande att lämna in nya ansökningar till Utlänningsnämnden efter avslag. Ett förslag har lämnats till lagrådet för granskning.

Under strecket
Publicerad
Annons

Syftet är att förkorta hanteringen av asylsökande och förkorta dagens långa väntetider.
De skadar människor, framför allt barn, kommenterar migrationsminister Barbro Holmberg.
När människor har väntat i många år utan att få besked handlar det ofta om nya ansökningar som dragit ut på tiden.
Men alla de sex andra partierna har varit kritiska till idén, så länge det nuvarande systemet som anses rättsosäkert finns kvar.

Nu kompletterar regeringen ursprungsidén med en säkerhetsventil: Migrationsverket ska pröva en asylansökan på nytt om det finns nya omständigheter som inte kunnat åberopas tidigare, eller om den sökande har giltig ursäkt att inte ha gjort det.
Men vänsterpartiet har inte övertygats:

Annons
Annons
Annons