Annons

Regeringen måste våga ta tag i bostadsbristen

Under strecket
Publicerad

Alliansregeringen kan inte luta sig tillbaka än, för det finns mycket kvar att göra. Anti Avsan (24/5) skriver att en fungerande bostadsmarknad är en viktig förutsättning för en fungerande arbetsmarknad. Han har mer än rätt. De ungas situation på bostadsmarknaden påminner faktiskt mycket om situationen på arbetsmarknaden. Både turordningsreglerna och hyresregleringarna höjer trösklarna för oss som inte har hunnit in, eftersom de som har jobb eller bostad gör bäst i att hålla hårt i dem.

Bostadsmarknaden behöver en vitamininjektion. Genom att helt skattebefria andrahandsuthyrning av upp till halva sin bostad skulle många studenter kunna få någonstans att bo. De positiva effekterna skulle dessutom komma snabbt. Reformen vore också smart ur miljösynpunkt, eftersom de hus som redan är byggda då skulle utnyttjas fullt ut. Reformen skulle inte heller kosta något, då andrahandsuthyrning av det slaget i dag är i princip obefintlig.

Annons
Annons
Annons