”Regeringen måste skärpa kraven på gruvbolagen”

Dagens lagstiftning kring svensk gruv­näring riskerar att ­bädda för förhastade etableringar med drastiska och långt­gående konsekvenser för människor och miljö. Rege­ringen måste skyndsamt strama upp lagstiftningen. Det skriver Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen.

Publicerad
På 1980-talet exporterade Boliden 20 000 ton arsenik- och blyhaltigt våtverksslam från gruvdriften, som invånarna i staden Arica exponera­des för, skriver Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen.

På 1980-talet exporterade Boliden 20 000 ton arsenik- och blyhaltigt våtverksslam från gruvdriften, som invånarna i staden Arica exponera­des för, skriver Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen.

Foto: pressbild, Johanna Norin/TT
Annons

Just nu pågår en rättegång mot Sve­riges största privata gruvbolag Boliden AB vid Skellefteå tingsrätt. Bakgrunden är att gruvbolaget på 1980-
talet exporterade 20 000 ton arsenik- och blyhaltigt våtverksslam från gruvdriften, som resulterat i att invånarna i staden Arica i Chile – framför allt barn – exponerats för giftiga ämnen, med allvarliga konsekvenser som följd. Nu stäms Boliden av drygt 700 invånare som på olika sätt drabbats av det giftiga av­fallet. 

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons