Annons

”Regeringen måste skärpa kraven på gruvbolagen”

Dagens lagstiftning kring svensk gruv­näring riskerar att ­bädda för förhastade etableringar med drastiska och långt­gående konsekvenser för människor och miljö. Rege­ringen måste skyndsamt strama upp lagstiftningen. Det skriver Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen.

Under strecket
Publicerad

På 1980-talet exporterade Boliden 20 000 ton arsenik- och blyhaltigt våtverksslam från gruvdriften, som invånarna i staden Arica exponera­des för, skriver Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen.

Foto: pressbild, Johanna Norin/TT

Just nu pågår en rättegång mot Sve­riges största privata gruvbolag Boliden AB vid Skellefteå tingsrätt. Bakgrunden är att gruvbolaget på 1980-
talet exporterade 20 000 ton arsenik- och blyhaltigt våtverksslam från gruvdriften, som resulterat i att invånarna i staden Arica i Chile – framför allt barn – exponerats för giftiga ämnen, med allvarliga konsekvenser som följd. Nu stäms Boliden av drygt 700 invånare som på olika sätt drabbats av det giftiga av­fallet. 

Detta inträffade för flera decennier sedan i en annan del av världen. Men det föranleder en diskussion om vilka konsekvenser den svenska gruvdriften kan få. Är gruvnäringen verkligen så hållbar som den vill ge sken av?

Annons
Annons
Annons