Annons
X
Annons
X

Regeringen måste ha en företagsstrategi

Nedläggningen i Södertälje sätter än en gång fokus på vikten av en svensk forsknings- och näringspolitik som främjar att de forskningsintensiva exportindustrierna fortsätter finnas i landet och helst växer. Det måste dessutom vara attraktivt för utländska företag att etablera sig här, skriver Petter Larsson, Sveriges Ingenjörer.

BRÄNNPUNKT | FORSKNING

Nedläggningar som denna kommer inte som en blixt från klar himmel.
Petter Larssson

AstraZeneca meddelade i torsdags att 1100-1200 forskningstjänster läggs ner, merparten i Södertälje.

Vilken signal sänds ut till unga människor som ska välja utbildning gällande Sverige som forskningsnation, när stora teknik- och forskningsintensiva företag som AstraZeneca, SAAB och tidigare Pharmacia lagt ner hela eller delar av sin verksamhet i Sverige?

Annons
X

Det är inte staten som ska rädda enskilda företag men med en politik som tar hänsyn till olika politikområden och som ser samspelet mellan offentligt och privat kan så goda förutsättningar som möjligt skapas.

Att regeringsrepresentanter gör arbetsplatsbesök för att ”lyssna” på nyss friställda medarbetare är inte god näringspolitik. Det visar vare sig på handlingskraft eller genomtänkta strategier.

Nedläggningar som denna kommer inte som en blixt från klar himmel utan är en utveckling som borde ha kunnat förutses. Åtgärder för hur man ska hantera situationen borde därför rimligen redan finnas.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Ett besked om Astra Zenecas avsikter med forskningen i Sverige fick vi redan i samband med neddragningarna i Lund. Farhågorna om en total avveckling får nu ytterligare bränsle.

  Under senare år har flera studier gjorts över framgångsrika länder. Även om förutsättningarna kan skilja sig åt är det uppseendeväckande att det inte har lett till konkreta åtgärder för att stärka hela sektorn. Exempelvis har Irland och Skottland satsat på förbättrade företagsvillkor och aktivt främjande av industriinvesteringar. I Singapore har man vinnlagt sig om att attrahera världsledande forskare inom life science och tack vare dem fått ett enormt uppsving i attraktionskraft.

  När Pharmacia lade ner sin verksamhet i Uppsala föddes snabbt många företag och kompetens behölls i regionen. Betydligt dystrare ser det ut nu då AstraZeneca har fungerat som motor för hela life science-sektorn i Sverige.

  Det vore naivt att tro att tusentalet friställda forskare kan sugas upp i befintliga verksamheter utan att hela branschen påverkas. Vi efterlyser därför att regeringen lägger korten på bordet och redogör för sina strategier för att öka Sveriges attraktionskraft på forskningsintensiva företag.

  PETTER LARSSON

  samhällspolitisk direktör, Sveriges Ingenjörer

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X