Annons
X
Annons
X

Regeringen har en heltäckande bostadspolitik

Regeringen sätter långsiktigt stabila villkor för bostadspolitiken i främsta rummet. Vi arbetar för bättre förutsättningar för byggande och en smidigare bostadsmarknad, skriver bostadsminister Stefan Attefall (KD) tillsammans med företrädare för allianspartierna.

Vi måste öka förutsägbarheten för dem som ska bygga, skriver Stefan Attefall (KD) tillsammans med företrädare för de andra allianspartierna.
Vi måste öka förutsägbarheten för dem som ska bygga, skriver Stefan Attefall (KD) tillsammans med företrädare för de andra allianspartierna. Foto: LEIF R JANSSON/SCANPIX

BRÄNNPUNKT | BOSTADSPOLITIK

För den som saknar bostadspolitik återstår bara subventioner.

Under de senaste decennierna har det byggts för få bostäder i Sverige. Resultatet ser vi i form av en allt mer påtaglig bostadsbrist i våra storstadsregioner och större städer.

För den som under många år har följt byggindustrin så har det varit en studie i ryckighet. Det har gått upp och det har gått ner. Ryckigheten kostar pengar. Byggjobbare måste varslas och sedan anställas igen. Planer tas fram. Planer läggas på hyllan.

Annons
X

Socialdemokraternas traditionella lösning har varit subventioner, något vi inte tror på. Subventioner gör både skattebetalarna och byggsektorn en otjänst. Kortsiktiga stimulanser skapar en ryckighet. Pengar som behövs bättre på andra ställen riskerar att hamna i byggherrarnas fickor. Dessutom kan vi se att det trots olika stödsystem har byggts mindre i Sverige än i våra nordiska grannländer.

Regeringens bostadspolitik sätter långsiktigt stabila villkor i främsta rummet och vilar på tre ben: en smidigare bostadsmarknad, bättre fungerande andrahandsuthyrning och bättre förutsättningar för byggande.

Regeringen har gjort mycket inom dessa tre områden. Sedan drygt ett år gäller ett nytt hyressättningssystem tillsammans med nya förutsättningar för de kommunala bostadsbolagen. Bruksvärdet har fått en renässans och konkurrensen mellan privata och kommunala fastighetsägare sker nu på mer likvärdiga villkor. Detta ger en smidigare bostadsmarknad vilken på sikt också stärker hyresrätten.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Våren 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft. Kommunerna har nu maximalt 10 veckor på sig att ge besked om bygglov, dessutom vinner ett bygglov laga kraft tidigare än förut. Vi har också fått en ny instansordning för överklaganden med fem nya mark- och miljödomstolar och en mark- och miljööverdomstol. Syftet är ökad tydlighet och snabbare processer.

  Men det gäller också att skapa en smidig och effektiv byggprocess. Inom industrin strävas det efter att så effektivt och resurssnålt som möjligt ta sig från ritbordet till produktion. Om tillverkningsprocessen inom industrin kan jämföras med en autostrada är byggprocessen en snårig kostig, kantad av diken och fallgropar.

  Vi ser nu över regelverket som rör plangenomförandet – alltså vägen från beslutad detaljplan till färdigt bygge. En komplex och svårtillämpad lagstiftning har inneburit oförutsägbarhet, kostsamma förhandlingsprocesser och bristande insyn från allmänheten.

  Regeringen har också tillsatt en utredning kring de tekniska egenskapskrav många kommuner ställer vid byggande. Skiftande lokala krav kan försvåra ett industriellt byggande. Vi måste öka förutsägbarheten för dem som ska bygga. Därför ska utredaren se över vilka konsekvenser dessa krav har för byggandet och byggkostnaderna. I andra ändan kan dock byggindustrin bidra med utvecklade produkter och koncept – med hög kvalitet och energieffektivitet – vilka så långt som möjligt bör motsvara ”best-practice”. Användningen av sådana bygglösningar måste naturligtvis eftersträvas.

  I det läge vi befinner oss i är det omöjligt att snabbt bygga bort hela bostadsbristen. Vi måste därför utnyttja de hus och bostäder vi har på ett bättre sätt. Stegvis har vi höjt schablonavdraget för den som hyr ut en del av sin bostad till dagens 21 000 kronor. Tillsammans med det avdrag som villaägare kan göra på hyresintäkten innebär det att en villaägare skattefritt kan hyra ut till exempel övervåningen i huset för drygt 26 000 kronor per år.

  Regeringen har även tillsatt en utredning som ska föreslå åtgärder för att stimulera andrahandsmarknaden. Utredaren ska lämna förslag kring detta i april. Potentialen i våra befintliga bostäder är stor och vi behöver tydligare och smidigare regler för att hyra ut i andra hand.

  Att steg för steg ta itu med de problem som finns och att arbeta långsiktigt kännetecknar en ansvarsfull bostadspolitik. För den som saknar bostadspolitik återstår bara subventioner.

  STEFAN ATTEFALL (KD)

  bostadsminister

  ANTI AVSAN (M)

  ledamot civilutskottet

  OLA JOHANSSON (C)

  ledamot civilutskottet

  LARS TYSKLIND (FP)

  ledamot civilutskottet

  OTTO VON ARNOLD (KD)

  ledamot civilutskottet

  Annons
  Annons
  X

  Vi måste öka förutsägbarheten för dem som ska bygga, skriver Stefan Attefall (KD) tillsammans med företrädare för de andra allianspartierna.

  Foto: LEIF R JANSSON/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X