Regeringen går LO:s väg

Under strecket
Publicerad
Annons

Det verkar bli resultatet från den arbetsgrupp som leds av finansminister Bosse Ringholm som ska hitta lösningar som gör det möjligt för LO att ställa sig bakom ett ja till EMU. LO-kongressen 2000 formulerade två krav för att leverera ett stöd till ja-linjen, nämligen buffertfonder och ett strukturråd som ska bestå av arbetsmarknadens parter och staten. Ett sådant ekonomiskt råd skulle enligt LO-ombuden ha makt att besluta över hur pengarna används.
Hittills har den socialdemokratiska partiledningen sagt nej till tanken på att inrätta speciella buffertfonder. Däremot kom en tydlig öppning för att höja överskottsmålet så sent som för några veckor sedan och den kompromisslösningen ser nu ut att ha förfinats. Maktkampen mellan LO och socialdemokratin kan därmed läggas åt sidan och den 22 april då LO har ett extra representantskap ska löftet om att ställa upp på ja-linjen kunna komma.
Om regeringen ska få den negativa EMU-opinionen att vända måste LO vara med på vagnen och det är sannolikt mot den bakgrunden
som regeringen öppnar för buffertfonder.

Enligt det förslag som läckt ut ska bufferten börja byggas upp från 2007, ett år efter det planerade svenska EMU-inträdet. Men överskottsmålet ska höjas oavsett om Sverige går med i EMU eller inte. Pengarna ska användas för att motverka ekonomiska kriser, nedgångar i konjunkturen eller en överhettning av ekonomin. I praktiken lär det handla om höjningar eller sänkningar av moms och arbetsgivaravgifter.
Att inrätta ett särskilt ekonomiskt råd ser regeringen också ut att böja sig för. Det ska bestå av oberoende ekonomer och företrädare för arbetsmarknadens parter. Men rådet ska inte få några beslutsfunktioner, däremot kunna lämna förslag till regering och riksdag om eventuella ”stabiliseringsåtgärder”.

Annons
Annons
Annons