Annons

”Regeringen fortsätter att stärka läraryrket”

Tillgången till lärare är till stor del en fråga om läraryrkets attraktivitet. Huvudorsaken till att det fortfarande är för få studenter som söker till vissa utbildningar är att yrket inte är tillräckligt attraktivt, skriver Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, i en replik.

Publicerad
Foto: Bezav Mahmod

En nyckelfaktor för att stärka resultaten i den svenska skolan är en lärarutbildning av hög kvalitet. Här är regeringen helt enig med Lärarnas riksförbund och dess studerandeförening (SvD Debatt 1/9). Behovet av en högkvalitativ lärarutbildning förstärks även av att vi i dag ser en oroande utveckling inom läraryrket. Endast 5 procent av Sveriges lärare anser att läraryrket har hög status och bara varannan lärare skulle välja att bli lärare igen. Enligt Lärarförbundets och SCB:s siffror riskerar det att saknas 65 000 lärare fram till år 2025.

Foto: Bezav Mahmod Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons