Regeringen först ut

Under strecket
Publicerad
Annons

I går nominerade konstitutionsutskottet tre namn till posterna som riksrevisorer vid den nya riksrevisionsmyndigheten. Om riksdagen inte sätter sig emot heter trojkan Eva Lindström, i dag budgetchef i finansdepartementet, kammarrättspresident Lennart Grufberg och Kjell Larsson, revisionsdirektör.
Vid halvårsskiftet 2003 får dessa tre den för svenska konstitutionella förhållanden unika uppgiften att oberoende av politiska intressen och självständigt gentemot statsmakterna granska vart medborgarnas surt förvärvade och högt skattade slantar i slutändan tar vägen. Mycket talar för att regeringskansliet blir revisionens första måltavla.
Samtidigt går riksdagens revisorer och Riksrevisionsverket i graven. Men verkets stridbara generaldirektör Inga-Britt Ahlenius lämnar efter sig ett arv att bygga vidare på. Inte minst bör valet av superrevisorer, denna gång framvaskade i största möjliga hemlighet, öppnas för insyn. Sålunda bör rikets främsta granskare fortsättningsvis utses genom ett öppet
ansökningsförfarande. Först då blir den svenska riksrevisionen jämbördig med omvärldens.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons