Annons

Regeringen försöker slippa agera för nattis

Under strecket
Publicerad

Alliansen har haft ett högt tonläge gällande barnomsorg på obekväm arbetstid, så kallad ”nattis”. Men alla förslag på verkliga insatser har uteblivit. Trots det fortsätter Margareta Pålsson (M), prata på om hur viktigt det är med tillgången till barnomsorg för arbetslinjens skull (
Brännpunkt 26/4).

I dag har riksdagens utbildningsutskott, mot allianspartiernas vilja, beslutat att ge regeringen i uppdrag att inom ramen för budgetprocessen återkomma med förslag på ett stimulansbidrag så att kommunerna i ökad utsträckning kan erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Det är ett steg i rätt riktning. Lagstiftningen är otydlig och nästa steg måste vara att lagstifta om rätten för barnomsorg på obekväm arbetstid.

Annons
Annons
Annons