Regeringen förhalar frågan om meddelarfrihet

En enig riksdag har gett regeringen i uppdrag att se över hur skyddet för personer som påtalar och slår larm vid korruption och andra oegentligheter, så kallade whistleblowers, kan stärkas. Men uppenbarligen tvekar regeringen. Jag undrar varför, skriver konstitutionsutskottets ordförande Peter Eriksson (MP).

Under strecket
Publicerad
Det vårdbiträde som ena dagen arbetar i en kommunal verksamhet och som kan berätta om fel och brister för journalister, arbetar nästa dag åt ett privat företag som kan straffa den som skvallrar.

Det vårdbiträde som ena dagen arbetar i en kommunal verksamhet och som kan berätta om fel och brister för journalister, arbetar nästa dag åt ett privat företag som kan straffa den som skvallrar.

Foto: ERIK G SVENSSON/SCANPIX
Annons

Två gånger har en enig riksdag gett regeringen i uppdrag att se över skyddet för anställda som slår larm om felaktigheter. Först genom ett beslut om att öka skyddet för så kallade whistleblowers. Anställda ska tryggt och säkert kunna påkalla misstänkta fel och oegentligheter på jobbet. Därefter har riksdagen beslutat att regeringen bör se över hur meddelarskyddet för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet kan stärkas. Men ännu har regeringen inte gjort någonting åt detta.

Annons
Annons
Annons