Annons

Regeringen förändrar biståndet utan insyn

Den borgerliga regeringen förändrar biståndspolitiken i slutna processer och utan insyn. Biståndsministern har i retoriken drivit en ordning-och-reda-politik men efter en och en halv mandatperiod tycks oredan större än på länge. Som socialdemokrat tror jag att beslut blir sämre när färre deltar. Vi arbetar därför just nu med en öppen utveckling av politiken inom biståndet, skriver Kenneth G Forslund (S).

Under strecket
Publicerad

Alla vinner på en mer fredlig och utvecklad värld. För att nå dit måste fattigdomen och orättvisorna minska. Det är genom att människor får möjlighet till arbete och egen försörjning som frihet och välstånd skapas. Genom internationellt utvecklingssamarbete, bistånd, kan Sverige arbeta strategiskt för att alla människor ska kunna leva ett värdigt liv och känna frihet och framtidstro.

För att nå dit behövs en ny och framtidsinriktad politik för svenskt internationellt utvecklingssamarbete. För att skapa den behövs både en livlig diskussion och lyhördhet för erfarenheter både från fältet och forskningen inom området. Som ett underlag för socialdemokraternas arbete med politikutveckling på detta område finns nu ett remissmaterial på socialdemokraternas hemsida: ”Agenda för global utveckling – fokus internationellt utvecklingssamarbete”. Vi vill engagera så många människor, experter och organisationer som möjligt i att under två månaderna bidra till utformningen av framtidens utvecklingssamarbete.

Annons
Annons
Annons