Annons
X
Annons
X

”Regeringen får inte fatta beslut om Ojnareskogen”

Regeringen får inte fatta något beslut om att utpeka Bungetäkten som ett Natura 2000-område. Ett sådant beslut skulle innebära att regeringen gör sig skyldig till en inblandning i en rättsprocess i direkt strid med de regler som finns, skriver advokaterna Axel Calissendorff och Felicia Winberg, ombud för Nordkalk AB.

Ojnareskogen
[object Object]
Axel Calissendorff och Felicia Winberg Foto: Privat

DEBATT | OJNARESKOGEN

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Gotlands län har, som parter i ett mål i mark- och miljööverdomstolen, överklagat Nordkalks tillstånd för kalkbrytning i Bungetäkten. Båda har samtidigt, inför mark- och miljööverdomstolens prövning, kraftfullt verkat för att regeringen ska utpeka ett område i vilket Bungetäkten ingår som Natura 2000-område.

Den 18 augusti uppmanade Carl Schlyter och Annika Lillemets (MP) på DN Debatt regeringen att bifalla Naturvårdsverkets hemställan och utpeka Bungetäkten som Natura 2000-område ("Självklart att regeringen bör ge skydd åt Ojnareskogen"). Samma dag publicerade DN Debatt en replik av Per Ahl (vd, Svemin) ("Det finns inget EU-krav på skydd för Ojnareskogen). Som där framhålls finns ingen i förhållande till EU grundad skyldighet att utpeka fler Natura 2000-områden på Gotland (annat än med avseende på tumlare och havsgrottor). Under dagarna som följde spred sig ryktet att regeringen redan fattat beslut i frågan som en löpeld i medierna. Något som sedan dementerades av regeringen.

I flera centrala hänseenden gör Schlyter och Lillemets sig skyldiga till allvarliga felaktigheter i sin beskrivning av vad som har hänt, av vad som gäller och av vad som är möjligt för regeringen att göra. Vi tar här endast upp den mest centrala frågan: frågan om maktfördelningen i en demokrati mellan den politiska och den dömande makten.

Annons
X

Om regeringen utpekar det område som Bungetäkten ingår i till Natura 2000-område ändras radikalt förutsättningarna för den i mark- och miljööverdomstolen pågående tillstånds- och villkorsprövningen. Effekten blir att tillståndsärendet i domstolarna stoppas. Regeringen skulle emellertid i så fall göra sig skyldig till en inblandning i en rättsprocess i direkt strid med de regler om rättvis rättegång och skydd för egendom som följer av Europakonventionen, EU:s stadga om grundläggande rättigheter och regeringsformen. Professor Karin Åhman, expert på offentlig rätt och mänskliga rättigheter, har med stöd av omfattande praxis och litteratur, klargjort detta i två rättsutlåtanden som regeringen har fått del av.

Det är ingen nyhet att regeringen är förhindrad att ingripa i pågående rättsprocesser, utan en självklarhet i en rättsstat. I en debatt den 31 augusti 2012 i Sveriges Radio under den förra regeringens mandatperiod tillbakavisade dåvarande miljöminister Lena Ek (C) en begäran från Åsa Romson (MP) att regeringen skulle träda in i den pågående rättsprocessen och ändra regelverket genom ett Natura 2000-utpekande eftersom det både skulle vara ett uppenbart fall av ministerstyre och ett otillåtet ingripande i en rättsprocess. ”Man tallar inte på grundlagen” som Lena Ek, mycket insiktsfullt, sammanfattade saken. Rätten till en rättvis rättegång är en absolut rättighet som inte får kränkas.

**Regeringen måste redan av de skäl **som här redogjorts för avstå från att utpeka det aktuella området som Natura 2000-område och låta det pågående tillståndsärendet, utan politisk inblandning, prövas av domstolarna.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Axel Calissendorff

  advokat

  Felicia Winberg

  advokat

  artikelförfattarna är ombud för Nordkalk AB

  Annons

  Axel Calissendorff och Felicia Winberg

  Foto: Privat Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X