Regeringen drar fel slutsats om finanspolitiken

Nu krävs det en expansiv finanspolitik för att rusta oss inför vad som kommer härnäst. Just nu har vi en unik möjlighet att omsätta vision i verklighet som vi bara inte får gå miste om. Det är dags för Fröken Spara att njuta av rean. Det skriver Christian Westerlind Wigström, nationalekonom.

Under strecket
Publicerad
Annons

I prognosen som Ekonomistyrningsverket (ESV) presenterar klockan 10 idag förväntas budgetunderskottet för 2010 revideras ned ytterligare från augustisiffran på 21 miljarder. 2009 var underskottet nästan nio gånger högre. Det kan tyckas att regeringen har rätt som hävdar att den strama finanspolitik som har varit så framgångsrik så här långt bör ligga fast – i varje fall till dess vi når överskott 2012. Men det är en felaktig slutsats som blundar för de unika investeringsförutsättningar som finns just nu.

Andra länders svårigheter innebär historiskt låga räntor och mängder av högutbildad arbetskraft på jakt efter arbete. Det är dags att sluta hushålla och gå på offensiven. Regeringen borde omgående öka forskningsanslagen för att locka hit europeiska forskare, skynda på nödvändiga infrastrukturinvesteringar och erbjuda en ”företagsasyl” med skatte- och kreditförmåner för europeiska entreprenörer. Inte sedan slutet på andra världskriget har Sveriges ekonomiska ställning i Europa varit så stark och det kommer att ta lång tid innan det upprepas.

Annons
Annons
Annons