Annons
X
Annons
X

Regeringen borde ha gjort mer för Saab

Regeringens agerande för Saab har präglats av en nonchalans som hade varit oacceptabel i andra fordonsländer. Därför är det nyvaknade intresset bra – men det räcker inte, skriver IF Metalls ordförande Stefan Löfven och Olle Ludvigsson (S).

Näringsministern har endast vid ett fåtal tillfällen visat sig i Trollhättan och då främst för att dödförklara Saab, skriver artikelförfattarna.
Näringsministern har endast vid ett fåtal tillfällen visat sig i Trollhättan och då främst för att dödförklara Saab, skriver artikelförfattarna. Foto: ADAM IHSE/SCANPIX

BRÄNNPUNKT | SAAB

För första gången på länge finns det tecken på att regeringen anstränger sig för att spela en positiv roll för Saabs framtid. Insatser lär ha gjorts för att bana väg för de nya kinesiska ägarna. När Pang Da och Youngman på borgenärsmötet åtog sig att satsa 20 miljarder kronor såg Saab ut att inte bara resa sig på nio, utan snarast flaxa iväg som fågeln Fenix.

Nu är det viktigt att regeringens nyvaknade intresse för Saab omsätts i ett reellt stöd och kompletteras med en reform av industripolitiken som helhet. Regeringen anser sig ha gjort ett utmärkt jobb gentemot fordonsindustrin under krisen. I ett internationellt perspektiv framstår regeringens agerande tvärtom som högst tveksamt. Frågetecken finns på tre centrala områden:

 1. För det första är det anmärkningsvärt hur ointresserad regeringen varit av fordonsindustrin. Dels har man från regeringshåll inte upprätthållit en ordentlig dialog med branschen. Dels har man upphöjt det till en dygd att förhålla sig likgiltig. Näringsministern har endast vid ett fåtal tillfällen visat sig i Trollhättan och då främst för att dödförklara Saab. Inte ens med 10000 Saab-relaterade jobb på spel har man från regeringens sida velat kavla upp ärmarna. En liknande politisk nonchalans hade betraktats som helt oacceptabel i övriga fordonsländer.
Annons
X

2. För det andra har regeringens ideologiska enkelspårighet skilt sig från pragmatismen i andra länder. Regeringen har hyllat den felriktade dogmen att tjänster är framtiden och att industrin hör till det förgångna. Utifrån detta har det inte setts som problematiskt att låta industrijobb försvinna.

I bland annat Tyskland, Frankrike, Spanien och Belgien har man i stället gripit in med positiva och kraftfulla statliga åtgärder i form av kortsiktiga lånepaket, förstärkta skrotbilspremier, forskningssatsningar, vidareutbildningsinsatser samt utbildningsförstärkt korttidsarbete. Till och med USA har med framgångsrika offentliga insatser lyft stora fordonstillverkare över svackan. I Sverige utarbetades ett fordonsindustripaket på 28 miljarder, men det är så halvhjärtat att det knappt utnyttjats. De stelbenta villkoren har gjort stora delar av paketet oanvändbart.

I grunden finns det i dessa länder en mer konstruktiv syn på industrins potential. Man utgår från att tjänstesektorn ska ta större plats i ekonomin, men överger för den sakens skull inte industrin. En aspekt är att de stora industriföretagen har ett betydande tjänsteinnehåll i verksamheten och många mindre tjänsteföretag i sina underleverantörskluster. En annan aspekt är att krisen snabbt visade hur värdefullt det är för ett land att ha en stabil ekonomisk ryggrad i form av en robust exportindustri.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Huvudorsaken till att länder som Tyskland och Finland klarat sig så väl under krisåren är att de inhemska ekonomierna hållits i gång av en stark industriexport. Omvänt har länder med svaga exportindustrier – som Grekland och Storbritannien – haft svårare att resa sig.

  1. För det tredje kunde regeringen ha varit mer aktiv i europeiska sammanhang. Medan konkurrentländerna offensivt utnyttjade EU-stödverktyg var regeringen motsträvig till finansiering från såväl Globaliseringsfonden som Europeiska investeringsbanken.

  Vad Sverige behöver göra är att slopa passiviteten för att i stället skapa en aktiv, kunskapsorienterad och grön industripolitik. Fordonstillverkarna och övriga industriföretag måste ses som en viktig bas för tillväxt. Dialogen med industrin måste intensifieras. Möjligheterna inom EU-samarbetet måste fullt ut tas tillvara. Kompetensförsörjningen måste tryggas genom offensiva satsningar på yrkes-, arbetsmarknads- och vidareutbildning. Forskningen – särskilt vad gäller den gröna teknologin – och infrastrukturen behöver stärkas. Spelreglerna på miljöområdet måste göras mer förutsägbara. Det behöver skapas en plan för hur nästa lågkonjunktur ska hanteras. Efter fem år av vanvård har industripolitiken ett omfattande renoveringsbehov.

  Att regeringen nu är på väg att vända när det gäller Saab är utmärkt, men det räcker inte. Regeringen måste tänka om även i fråga om helheten och börja bygga upp en betydligt mer seriös industripolitik.

  STEFAN LÖFVEN

  förbundsordförande IF Metall

  OLLE LUDVIGSSON (S)

  europaparlamentariker

  Annons
  Annons
  X

  Näringsministern har endast vid ett fåtal tillfällen visat sig i Trollhättan och då främst för att dödförklara Saab, skriver artikelförfattarna.

  Foto: ADAM IHSE/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X