Annons

”Regeringen bör ta Svanen i örat”

Svanens företrädare kommer med häpnadsväckande påståenden i debatten kring GMO. Det är inte rimligt att Nordens officiella miljömärkning gör sin egen tolkning av vetenskaplig konsensus, skriver professor Stefan Jansson i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad
Foto: Marc Femenia/TT
Foto: Marc Femenia/TT
Foto: Marc Femenia/TT

Ragnar Unge, representant för Svanen och vd för Miljömärkning Sverige, kommer med häpnadsväckande påståenden i sitt svarmin artikel på SvD Näringsliv Debatt. Ragnar Unge och Svanen tycker uppenbarligen att man kan göra sin egen bedömning om forskarsamhällets inställning i GMO-frågan som går på tvärs med forskarsamhällets egen. Alla som inser att den oberoende forskningens egna organisationer nog är en trovärdigare källa än Ragnar Unge vad gäller forskarsamhällets konsensus kan läsa rapporterna från de Europeiska vetenskapsakademiernas samarbetsorganisation EASAC, the National Academy of Sciences, världens största vetenskapsorganisation the American Association for the Advancement of Science eller något annat av de liknande dokumenten som finns. En populärvetenskaplig sammanställning av forskningsläget – på svenska – ges i boken ”Bortom GMO”, skriven på uppdrag av Kungliga Vetenskapsakademin (KVA), den kanske kunde vara lämplig läsning för Svanens och Miljömärkning Sveriges medarbetare. Gör tankeexperimentet att Svanen skulle göra sin egen tolkning av vetenskapens konsensus i klimatfrågan (som är lika stark som i GMO-frågan), hävda att man gör bedömningen att förbränning av fossila bränslen inte bidrar till växthuseffekten och därför i sitt regelverk premiera olja och kol över förnyelsebara energikällor. Detta skulle förstås rasera förtroendet för varumärket Svanen, på samma sätt riskerar Svanens faktaresistens i GMO-frågan trovärdigheten för märkningssystemet.

Annons
Annons
Annons