Annons

Regeringen bör skydda elkunder

Problemet med dagens system är att det är väldigt enkelt för elnätsföretagen att bara överklaga de delar som missgynnar dem och att tiga om de lukrativa inslagen. Regeringen behöver agera snabbt för att skydda landets elkunder, skriver Anne Vadasz Nilsson, Tony Rosten och Göran Morén, Energimarknadsinspektionen.

Under strecket
Publicerad

Energimarknadsinspektionen (Ei) fick i januari ett uppdrag av regeringen att lämna förslag på nytt regelverk som stärker konsumenternas ställning mot oskäliga höjningar av elnätsavgiften. I dag överlämnar vi förslag på hur Sveriges elkunder kan få ett bättre skydd mot oskäliga monopolvinster i elnäten. Det är mycket stora pengar som står på spel, uppskattningsvis 20–30 miljarder kronor för varje tillsynsperiod. Vi uppmanar nu regeringen att agera skyndsamt.

Elnäten är naturliga monopol och därför har Energimarknadsinspektionen till uppgift att på förhand sätta en högsta tillåten nivå för företagens intäkter. Syftet är att skydda kunderna och se till att elnätsavgifterna är rimliga.

Annons
Annons
Annons