Annons

Regeringen backar om bonusar

Så sent som för någon vecka sedan försvarade Näringsminister Maud Olofsson rörliga ersättningar. Nu backar regeringen: ledningsgrupperna i de statliga bolagen ska inte ha rörliga ersättningar. Avtalen ska förhandlas om och näringsministern tror att förhandlingsläget är bra.

Publicerad

Dagens besked att bonusar och rörliga ersättningar inte längre ska förekomma i ledningsgrupperna för de statliga bolagen innebär inte att Maud Olofsson har ändrat ståndpunkt i sakfrågan. Hon tycker fortfarande att rörliga ersättningar är bra i princip.

– Samtidigt kan vi konstatera att den diskussion som är misstänkliggör det statliga ägandet och det tycker inte vi är bra. Och då har vi kommit till den slutsatsen att då plockar vi bort bonus och rörlig ersättning till ledningsgrupperna för att inte riskera att hamna i ett läge där medborgarna känner att vi fortsätter och gör på samma sätt som de privata bolagen.

Regeringen har gått igenom samtliga 53 statligt äga bolag. Tolv av bolagen har rörlig lön till ledande befattningshavare.

Annons

– Vi har kommit till slutsatsen, när vi har gått igenom våra bolag, att man har följt de riktlinjer som vi satte upp i somras, med några undantag, SEK, Svensk Exportkredit, är ett av dem.

Vad som kommer hända i SEK är oklart och Maud Olofsson bad att få återkomma i frågan.

Nu ska avtalen i de tolv bolagen förhandlas om och när den rörliga ersättningen försvinner är sannolikheten hög att ledningarna istället kräver högre fasta ersättningar. Vad förhandlingarna kommer att kosta kan näringsministern inte svara på i dagsläget. På en direkt fråga om omförhandlingarna kommer att leda till högra fasta ersättningar svarar Maud Olofsson först ja. Sedan ändrar hon sig:

– Det går inte att svara på idag är sanningen, eftersom de precis har fått reda på det här och vi har begärt att de ska omförhandla.

Kan det bli så att det i vissa bolag kommer att finnas kvar bonusar?

– Det kostnadsläge som vi är inne i just nu kommer att vara återhållsamt också på omförhandlingar eftersom det är tufft på arbetsmarknaden just nu. Det kommer också att avspegla sig i de omförhandlingar vi gör.

Så det är ett bra förhandlingsläge?

– Det tror jag.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons