X
Annons
X

Regeringen backar inte efter kritik om lärarleg

Trots tung kritik står regeringen står fast vid att slopa kravet på ett obligatoriskt prövoår för att lärare ska få ut sin legitimation. I stället får Skolverket i uppdrag att i förväg pröva en lärares lämplighet.

Både Skolverket och Lagrådet  är starkt kritiska till att regeringen i sitt nya förslag till ny lärarlegitimation slopar kravet på en lämplighetbedömning i form av ett obligatoriskt introduktionsår. Juristerna i Lagrådet, som är satta att granska regeringsförslag, ifrågasätter vikten att legitimationen över huvud taget ska finns kvar när den "töms" på sitt innehåll. Den blir i stället enbart identisk med ett examensbevis.

**Lagrådet **menade i sitt svar till regeringen att om det nya systemet ska införas måste Skolverket kunna vägra att utfärda en legitimation till en olämplig sökande. Utbildningsdepartementet ändrar nu sitt förslag med utgångspunkt från den synpunkten.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X