Annons
X
Annons
X

Regeringen backar från trafikreform

Trafikförsäkringspremierna skulle stiga med hela 70 procent om ett nytt utredningsförslag blev verklighet.

(uppdaterad)

Regeringen tycker att höjningen är orimlig och överger försöket att föra över kostnaderna för trafikskador på försäkringsbolagen.

– Vi kommer ta emot utredningen och gå igenom den, men vid första anblicken är det här helt orimliga höjningar av premierna, säger Bettina Kashefi, statssekreterare vid Socialdepartementet, till TT.

Christina Lindenius, Försäkringsförbundets vd, anser att utredningsförslagen är bra. Hon pekar på att de som i dag drabbas av trafikolyckor har många aktörer att göra med i fråga om rehabiliteringen. Med en enda aktör - försäkringsbolaget - skapas drivkrafter för ökad snabbhet och effektivitet i insatserna för att få tillbaka personen i arbetslivet, och därmed också en bättre livssituation.

Annons
X

– Det skulle leda till vinster för samhället i stort och för de individer som drabbas, säger Lindenius till TT.

Hon påpekar också att en reform kan uppmuntra till ökad trafiksäkerhet i beteende och val av fordon.

Lindenius tolkar heller inte regeringens uttalanden som att förslagen kommer att läggas i byrålådan.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Vi hoppas att de konstruktivt vill titta på utredningens förslag.

  Maria Spetz, vd för Motormännen, blir däremot knappast ledsen över att regeringen backar från reformen.

  – Det tar vi emot med största tillfredsställelse. Vi har sett de här negativa konsekvenserna under hela utredningstiden, säger hon till TT.

  Särskilt pekar Spetz på att hushåll med små marginaler skulle drabbas hårt av premiehöjningarna.

  – Bilen är en viktig hushållsmaskin på många håll i landet.

  Trafikförsäkringsutredningen lämnade efter flera års arbete på måndagen över sitt slutbetänkande till Socialdepartementet. Tanken med utredningen var att undersöka möjligheterna att låta trafiken bära kostnaderna för trafikskador genom trafikförsäkringen. Statens kostnader för trafikskador uppgår till omkring 6,8 miljarder kronor per år.

  Enligt Försäkringsförbundet, försäkringsbolagens intresseorganisation, låg de totala premierna för trafikförsäkringar i landet nära 9,1 miljarder kronor 2008.

  Av dem stod personbilar för drygt 6,6 miljarder, lätta lastbilar för drygt 593 miljoner, tunga lastbilar för drygt 494 miljoner, motorcyklar för nära 309 miljoner, mopeder av klass 1 för nära 186 miljoner och mopeder av klass 2 för drygt 69 miljoner kronor.

  Utredaren föreslår bland annat att ersättning för inkomstförlust för den som skadas i trafiken ska betalas av trafikförsäkringsbolagen, i stället för som i dag av socialförsäkringssystemet. Den som är oförmögen att arbeta på grund av en trafikskada skulle inte längre få detta prövat av Försäkringskassan, utan skulle i stället vända sig direkt till försäkringsbolagen.

  Men reformen skulle göra att trafikförsäkringspremierna skulle behöva höjas med omkring 70 procent. Det skulle till exempel innebära att någon som i dag har en årspremie på 2 000 kronor efter reformen skulle få betala 3 400 kronor per år.

  Regeringen kommer att ta del av innehållet i betänkandet och betonar att utredaren har gjort ett mycket bra jobb.

  Men regeringen gör samtidigt klart att sådana kraftiga höjningar som föreslås i betänkandet inte kommer att bli aktuella, bland annat eftersom det skulle innebära stora kostnader för hushållen.

  – Detta skulle påverka hushållen på flera sätt - det skulle innebära en ökning av inflationen och slår dessutom hårdare mot de hushåll som har minst marginaler, säger Bettina Kashefi.

  Amanda Billner/TT
  Stockholm TT

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X