Regeringen äventyrar Gotlandssatsning

Landets första lärosäte har framgångsrikt gått samman med det yngsta. Men när redan utlovade medel dras in utan dialog och utan förvarning äventyras hela samgåendeprocessen, skriver Eva Åkesson, Uppsala universitet, och Olle Jansson, Campus Gotland.

Under strecket
Publicerad

Campus Gotland

Foto: MIKAEL WALLERSTEDT
Annons

Regeringens budgetproposition innehöll det helt oväntade beskedet att 25 miljoner, medel som öronmärkts för att stötta samgåendeprocessen mellan Uppsala universitet och den tidigare Högskolan på Gotland, utan förvarning dras in. Mitt i en pågående omställnings- och utvecklingsprocess och mitt under ett läsår kommer detta besked som helt förändrar förutsättningarna för alla som är involverade i verksamheten på Uppsala universitet Campus Gotland.

Regeringen är inte omedveten om att landets första lärosäte har gått samman med det yngsta, och att det gått väldigt bra. Processen får tvärtom beröm i budgetpropositionen, där man konstaterar att verksamheten efter samgåendet haft en positiv utveckling: ”Söktrycket till utbildningarna på Campus Gotland har ökat väsentligt jämfört med tidigare. Den inriktning mot s.k. liberal arts education som Högskolan på Gotland tidigare arbetade med har också större möjligheter att utvecklas i den bredare utbildningsmiljö som Uppsala universitet kan erbjuda” (Budgetpropositionen utgiftsområde 16, s. 122). Det är glädjande att regeringen ser att samgåendet snabbt fått positiva effekter, både för Gotland och för Uppsala universitet. Studenterna strömmar till, söktrycket har ökat för varje ny termin, nya utbildningar har startat och fler planeras. Forskare har funnit nya samarbeten och universitetet har tagit ett tydligt initiativ för utökad samverkan i Östersjöregionen. Det är inte lite på endast ett och ett halvt år.

Annons
Annons
Annons