Annons

Regellättnad för företagare

Efter årsskiftet blir det lättare för bankerna att kräva in sina skulder. Kreditgivaren kan kräva 100 procent av företagsinteckningen, istället för 55 procent. Trots de hårdare reglerna spår en av landets mest erfarna konkursförvaltare att företagarna hamnar i ett bättre läge, i synnerhet tillverkningsindustrin.

Under strecket
Publicerad

– Det är en klar förstärkning av företagarnas möjlighet att uppta krediter, det tror jag, säger Ulf Mullo, advokat och specialist på obeståndsrätt vid advokatbyrån DLA Nordic.

Bestämmelserna för företagshypotek återställs till stora delar till de regler som gällde före 2004. Värdet av säkerhetsunderlaget för det nya företagshypoteket kommer dock ofta att bli högre än för den typ av företagsinteckning som har använts sedan 2004. Hittills har kreditgivarna ofta önskat andra säkerheter när företagshypoteket inte har varit så mycket värt. Kreditgivarna har sagt att de vill ha andra säkerheter dessutom, för att våga ta risken.

Annons
Annons
Annons