Annons

Claes Arvidsson:Reformpolitiken behöver en ny växel

Under strecket
Publicerad

Sverige har gjort det igen: ”Efter ett par decennier av reformpolitik, som skapade hållbara statsfinanser, minskade skattetrycket och ökade valfriheten inom offentlig sektor, har man efter valet 2014 framgångsrikt fortsatt på den inslagna vägen. Det har inte bara inneburit att den globala konkurrenskraften fortsatt har stärkts, utan det har också skapat möjligheter för ökad lokal konkurrenskraft och bidragit till att lindra utanförskapsproblem.”

Ja, så skulle den brittiska tidskriften The Economist – som i sitt senaste nummer i lyriska ordalag och med talande statistik hyllade den nya svenska modellen – kunna skriva i en tänkbar Sverigeartikel inför valet 2018.

Annons
Annons
Annons