Annons

”Reformförslag slår hårt mot synskadade och döva”

Regeringen anser att handikappersättningen är omodern och bör bytas ut mot en ny sorts ersättning. Men vi ser risker för ökat utanförskap och sämre psykisk hälsa med förslaget, skriver ordförandena för Synskadades Riksförbund, Sveriges Dövas Riksförbund, Unga med Synnedsättning och Förbundet Sveriges Dövblinda.

Under strecket
Publicerad

Socialminister Annika Strandhäll (S).

Foto: Fredrik Sandberg/TTBild 1 av 1

Socialminister Annika Strandhäll (S).

Foto: Fredrik Sandberg/TTBild 1 av 1
Socialminister Annika Strandhäll (S).
Socialminister Annika Strandhäll (S). Foto: Fredrik Sandberg/TT

Regeringen anser att handikappersättningen är omodern och vill ersätta den med en så kallad merkostnadsersättning.

Annons
Annons
Annons