X
Annons
X

”Företagsekonomi har blivit alltför snävt”

Bolagsledningarnas synsätt har i dag en ­domi­nerande position på utbildningar i företagsekonomi. För större fördjupning och ett mer kritiskt förhållningssätt behöver exempelvis personal- och arbetsmarknadsfrågor få ett större utrymme, skriver professor emeritus Åke Sandberg.

Företagsekonomi är vid många universitet det ämne som samlar flest studenter. De söker sig dit för att det är nyttigt, problemorienterat och kan öka chansen att få jobb. Ämnet har en central ställning i samhällsvetenskaplig utbildning och många i samhällets elitskikt har utbildats vid handelshögskolor. Eliternas etik är viktig med ekonomer och jurister som på framskjutna poster i näringsliv och förvaltning, tydligt på sistone, visat brist på omdöme på ett sätt som ibland närmar sig korruption.

Företagsekonomin och universitetens ämnesstruktur behöver genomlysas för att säkra både veten­skaplig och praktisk relevans. Det finns anledning till självrannsakan vid den stundande företags­ekonomiska ämneskonferensen i Uppsala, och ­denna borde inte stanna vid etikfrågor, utan än mer behandla företagsekonomin, kunskapen och makten.

Åke Sandberg.

Foto: Privat Bild 1 av 2
Foto: Anders Wiklund/TT Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X