Annons

Reformera Arbetsförmedlingen

De som står nära arbetsmarknaden använder i allt mindre utsträckning Arbetsförmedlingens tjänster. I stället är det främst den grupp som har stora svårigheter att få jobb. Det ställer mycket stora krav på arbetsmarknadspolitiken, skriver Ylva Johansson (S).

Under strecket
Publicerad

Jag träffar allt oftare människor som inte tror att det lönar sig att vända sig till Arbetsförmedlingen för att få jobb. Förtroendet för Arbetsförmedlingen är nere i botten. En Sifo-undersökning visar också att svenska folket inte alls litar på Arbetsförmedlingen. Tyvärr finns det grund för den misstron. Full sysselsättning kräver ett annat uppdrag till Arbetsförmedlingen och en aktiv arbetsmarknadspolitik som rustar människor för att kunna ta de jobb som växer fram.

De som står nära arbetsmarknaden och har relativt lätt att få ett nytt jobb använder i allt mindre utsträckning Arbetsförmedlingens tjänster. Många får jobb via kontakter eller via bemanningsföretag. Omställningsavtalens aktörer, som till exempel Trygghetsrådet och TSL, gör ett imponerande arbete med mycket gott resultat och hjälper enormt många uppsagda till nya jobb. I stället har Arbetsförmedlingen fått nytt ansvar för sjuka som har blivit utförsäkrade och nyanlända flyktingar. Arbetsförmedlingen bedömer att minst 60 procent av de arbetssökande hos dem hör till den grupp som har stora svårigheter att få jobb. Det handlar om personer med till exempel låg utbildningsnivå, funktionsnedsättning, språksvårigheter, sjukdom eller lång tid i arbetslöshet.

Annons
Annons
Annons