Reformer kan ge chans att jobba längre

Dagens pensionärer är allt friskare och svenskens medellivslängd ökar för närvarande. För att behålla pensionssystemets utbetalningar intakta är det ofrånkomligt att vi måste jobba längre i framtiden. Det behövs en mer flexibel övergång mellan arbete och pension, skriver Åsa Edman Källströmer och Akbar Seddigh.

Publicerad
Annons

Den genomsnittliga åldern för utträde från förvärvslivet beräknades år 2010 till 63 år. Utträdesåldern har ökat något de senaste åren, men den är ändå bara något högre än vad den var på 80-talet. En relativt låg faktisk pensionsålder i kombination med att vi lever allt längre får ekonomiska konsekvenser för både individen och samhället. Om vi inte förlänger arbetslivet så kommer antalet pensionärer som inte kan försörja sig på sin pension öka. Trycket ökar därmed på arbetsgivare och förvärvsarbetande, som genom skatter och andra avgifter måste finansiera välstånd/välfärd och tillväxt. Lösningen för att undvika dessa problem är att fler jobbar längre.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons