Annons

”Reformen görs utan forskningsstöd”

Foto: Emma-Sofia Olsson

Alldeles för mycket av debatten runt arbetsmarknadspolitikens reformering handlar om hur leverantörerna kan få en bra marknad att verka i och tjäna pengar på. Det skriver Heike Erkers och Ursula Berge, Akademikerförbundet SSR, i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad

Efter att ha läst Arbetsförmedlingens återrapportering lyfte vi i SvD fram det gedigna analysarbete Arbetsförmedlingen gjort, men också det otvetydiga faktum att det är svårt att få fram fakta som inte finns. Vi avslutade därför vår debattartikel med några konstruktiva råd till regeringen om vad som borde göras för att reformeringen av Arbetsförmedlingen ska bli bra. En reformering även vi vill se. På denna artikel replikerade Almega.

Ett bra sätt att lyckas med en reformering är att ta fasta på det vi vet om lyckade privatiseringar av arbetsmarknadsinsatser. Och där blir vi oroliga. För i Sverige finns historiskt mycket dåliga erfarenheter av många LOV-system (lagen om valfrihetssystem) som etableringslotsar och jobbcoacher. Det finns inte heller någon svensk forskning som visar att privat utförda arbetsmarknadstjänster skulle vara effektivare än offentligt utförda. Vi har verkligen dammsugit svensk forskning och hittar enbart nollresultat eller negativa resultat av privatiseringar.

Annons
Annons
Annons