Annons

Reformationens existentiella historia

Genom att studera kyrkobokföringen i byn Morebath mellan åren 1520 och 1574 visar Eamon Duffy i en ny bok hur bygemenskapen förhöll sig till och påverkades av den engelska reformationen. Det "lilla" perspektivet tycks svara på vår tids sökande efter identitet och sammanhang.

Under strecket
Publicerad

Det finns fortfarande de som lite föraktfullt rynkar på näsan när de hör orden lokalhistoria och mikrohistoria. Det nära perspektivet har ibland använts när historiker vill undvika de vida vyerna, men likväl kan den historieskrivning som fokuserar på små gemenskaper tillföra mycket ny kunskap. Att den här typen av litteratur ibland också hittar fram till en bred läsekrets kan tyda på att den har en direkt relevans i vår samtid.

På de regnhöljda kullarna som omger floden Exe i sydvästra England ligger byn Morebath. Det är kanske en överdrift att kalla denna samling spridda hus med tillhörande fält och åkrar en by i klassisk mening; än i dag är människorna utspridda i geografin, sammanhållna endast av historien och av den lösliga gemenskap som en församlingstillhörighet kan skänka. På hedarna betar fortfarande fåren och - som på så många andra håll på den västeuropeiska landsbygden - vilar det en känsla av bortglömdhet över hela området.

Annons
Annons
Annons