Reepalu: Så skapar vi ordning och reda i välfärden

Ilmar Reepalu presenterar Välfärdsutredningen under tisdagen.
Ilmar Reepalu presenterar Välfärdsutredningen under tisdagen. Foto: Stig-Åke Jönsson/TT

Det är anmärkningsvärt att det saknas tydliga villkor för vilka som får ta emot offentlig finansiering inom välfärden. Det riskerar att skada medborgarnas tilltro till välfärden och i förlängningen viljan att finansiera den, skriver Ilmar Reepalu.

Under strecket
Publicerad
Annons

Välfärden är inte en marknad som ­andra. Välfärden finansieras gemensamt och är en grundbult i den svenska modellen. Utan en väl fungerande skola, vård och omsorg fungerar inte samhället. Välfärden är därför en angelägenhet för alla medborgare. Vilka villkor som ska gälla för att få del av skattemedel och vilka krav som kan ställas på dem som vill vara med och utforma framtidens välfärd bör därför avgöras inom ramen för en demokratisk process.

Välfärdsutredningen har haft i uppdrag att se över villkoren för privata företag och organisationer som utför offentligt finansierad välfärdsverksamhet. Under de senaste åren har debatten om välfärden kommit att handla om konkurser, sjunkande skolresultat och orimligt höga vinster. Det finns även oroande fall där rent kriminella orga­nisationer etablerat sig inom välfärden. Det är anmärknings­värt att det inte finns tydliga villkor för vilka som får ta emot offentlig finansiering inom välfärden. Avsaknaden av sådana villkor riskerar att skada medborgarnas tilltro till välfärden och i förlängningen den solidariska finansieringen. Utred­ningen lämnar nu ett antal förslag som syftar till att skapa en större ordning och reda i välfärden.

Annons
Annons
Annons