Redan stort motstånd till bolagskoden

Sverige och svenskt näringsliv var ett av de sista länderna i västeuropa som tog fram en kodexsamling för noterade företag. Det var alltså inte helt oväntat att det skulle komma en bolagskod, allrahelst som regeringen aviserat skärpta regler för näringslivet.

Under strecket
Publicerad
Annons

perspektiv | Bolagskoden
Detta efter ett antal företags- skandaler och en utredning som till allt annat kallades Förtroendekommissionen på samma sätt som man efter större katastrofer tillsätter haverikommissioner.
Näringslivet fattade till sist den allt annat än fina vinken och för att undvika en tvingande lagstiftning skapades Svensk kod för bolagsstyrning. Koden ska nu förvaltas av Kollegiet för bolagsstyrning och ingå i den sammanslagna organisationen som ska upprätthålla det svenska själv- regleringssystemet, det vill säga de nuvarande Föreningen för god Redovisningssed och Föreningen för Aktiemarknadsfrågor.

Nu skulle man kunna tro att näringslivet - åtminstone den noterade delen av det - fröjdades över att ha sluppit lagstiftning och därför tog sig an den egna koden.
Men icke, kritiken har inte varit nådig, antingen är koden för detaljerad och dyr att implementera eller också är den luddig och tandlös och utan vare sig kontrollerande eller straffande instanser. Trots att Stockholmsbörsen
från och med den 1 juli införlivat Bolagskoden i sina noteringskrav, avsäger man sig de uppgifterna.
Självregleringssystemet som koden bygger på fungerar under devisen Följ eller förklara. Tanken är att aktiemarknaden ska svara för dömandet av de bolag som inte svarar upp mot kodens intentioner genom prissättningen av aktierna. Om det också fungerar i praktiken vet ingen än.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons