Recipharm spår fortsatt stabilitet

Kontraktstillverkaren Recipharm räknar med att efterfrågan på bolagets tjänster under andra halvåret kommer att ligga kvar på samma nivå på rullande årsbasis, samtidigt som den svaga utvecklingen inom segmentet Solids and Other kommer påverka resultatet något. Det framgår av delårsrapporten.

Under strecket
Direkt
Publicerad
Annons

Recipharm hade en organisk tillväxt i fasta valutor på 1,2 procent, justerat för större volatil tenderförsäljning. Förvärven från 2014 utvecklades väl, integreringsaktiviteter slutfördes under kvartalet och de bidrog till en total tillväxt på 40,1 procent. Trots en något negativ produktmix ökade vinsten och marginalen som väntat, enligt vd Thomas Eldered.

Kapacitetshöjande projekt och speciellt den pågående expansionen för frystorkning i Tyskland utvecklades enligt plan med förväntad färdigställande till slutet av 2016. Beslut togs också under kvartalet att expandera fyllnings- och förpackningskapacitet av frystorkade produkter till följd av stark kundefterfrågan.

Annons
Annons
Annons