Annons

Anu Koivunen:Realitykultur från Lars Norén till Blondinbella

I sin nya bok ”Jagets scen” närstuderar Cristine Sarrimo sex författare och två bloggare för att undersöka hur subjekt skapas och vilka självbilder som formas i det offentliga.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Självbiografier handlar inte mer än andra genrer om det personliga. Idag är det personliga det allmänna, enligt den amerikanska litteraturforskaren och kulturteoretikern Lauren Berlant i boken ”The female complaint” (2008), och alla slags texter läses som självbiografiska vittnesmål om en kollektiv erfarenhet.

Intima offentligheter (”intimate publics”) är ett begrepp som Berlant myntat för att beskriva känsloladdade gemenskaper främlingarna emellan, där deltagarna söker igenkänning och dialog men även tröst och kanske terapi. Intimitet betecknar här inte ett tema utan en ”affektiv ekonomi”, en känslostruktur, som kännetecknar dessa publika forum och samtal, vilka har sina rötter i masskulturens framväxt på 1800-talet men som vuxit allt starkare i den senmoderna medievärlden. Offentlighet har med andra ord blivit synonymt med emotionell kontakt, samtidigt som medborgarskap, som Berlant påpekat i boken ”Queen of America goes to Washington” (1997), allt oftare kommit att handla om ett känsloläge.

Annons
Annons
Annons