Annons

Reaktioner från medlemsländerna

Under strecket
Publicerad

Polen nöjt med att få öka utsläppen
I Polen där kolkraft svarar för 96 procent av elförsörjningen har regeringen kämpat med näbbar och klor för att kunna höja sina utsläpp. Argumentet är att Polen som behöver växa snabbare än de gamla EU-länderna. Polen kan dessutom peka på att man uppfyller Kyotokraven och ligger 32 procent under utsläppen från början av 1990-talet, främst på grund av att energislukande företag från kommunisttiden har lagts ner. I Warszawa är man nöjd med gårdagens förslag som innebär att utsläppen få öka med 4 procent.

Rädsla för hot mot tyska jobb
Hundratusentals jobb står på spel i Europas största industriland, varnade igår det tyska industriförbundet och förutsade miljardkostnader i energiintensiva branscher. Miljöminister Sigmar Gabriel välkomnade EU-förslagen men sa att de var något tuffare än vad regeringen hade räknat med. Ekonomiminister Michael Glos förklarade att Tyskland inte är berett att bära den största bördan bara för Tyskland gått i spetsen för en ­gemensam klimatpolitik.

Annons
Annons
Annons