Reaktionär skolkritik leder fel

Uppdaterad
Publicerad
Annons

Inger Enkvist (SvD Brännpunkt 8/11 samt ett antal böcker) tycks drömma om en skola där läraren inte bara är en auktoritet utan också auktoritär, där eleverna sitter ensamma i sina bänkar och memorerar namn på floder och årtal, och där staten slutligen utvärderar vilka faktafragment som eventuellt fastnat hos eleverna. Dessvärre finns det gott om forskning som visar att den typ av korvstoppningspedagogik som Enkvist förespråkar inte leder till bestående kunskaper eller djupare förståelse hos eleverna. För att lära sig krävs ett visst mått av engagemang och intresse, och att det man lär sig relateras till tidigare erfarenheter.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons