Annons

Rättvis omsorg, Persson!

Publicerad

När socialdemokraterna enbart vill stödja de föräldrar som väljer förskola är de i otakt med landets föräldrar, men också med sitt eget parti. Kristdemokraterna kan nu presentera en Skopundersökning som visar svenska folkets syn på finansieringen av barnomsorgen.
Mellan den 1 och 6 september ställde Skop frågan: bör man ge ekonomiskt stöd också till de föräldrar som vill ordna sin barnomsorg på annat sätt än genom offentligt finansierad barnomsorg? Av de 1 171 personer som svarade i undersökningen säger tre av fyra ja.
Även föräldrar som väljer annan omsorgsform ska få stöd. Mest positiva är åldersgruppen 18-34 år. I den gruppen svarar 77 procent ja och anser att den ensidiga subventionen av förskoleverksamheten är orättvis.

Än mer intressanta är siffrorna nedbrutna på partisympatisörer. Hela 66 procent av de tillfrågade socialdemokraterna svarade att de tyckte att dagens system är orättvist och att även familjer som inte valt offentligt finansierad barnomsorg borde få stöd.
Bland folkpartister och centerpartister ansåg hela 87 respektive 86 procent att fler borde få stöd. Trots detta fortsätter dessa partier att driva en politik som går i motsatt riktning. Att Göran Persson inte har med sig det egna partiet är uppenbart. Avståndet mellan partihögkvarteret på Sveavägen i Stockholm och övriga Sverige blir allt större.
För att ge föräldrar möjlighet att välja den kombination av arbete och omsorg som passar dem och deras barn bäst vill vi kristdemokrater erbjuda ett skattefritt barnomsorgskonto på ungefär 3 300 kronor i månaden.
Kontot trappas av i förhållande till hur mycket föräldrarna utnyttjar kommunalt subventionerad barnomsorg.

Annons
Annons
Annons