Annons

”Rättssäkerheten måste stärkas i skattefrågor”

Patrick Krassén och Carl Göransson.
Patrick Krassén och Carl Göransson. Foto: Pressbilder

Det finns i dag oroväckande brister i rättssäkerheten för enskilda och företagare i skatteprocessen. Våra organisationer har kartlagt dessa brister och föreslår i en ny rapport reformer för stärkt rättssäkerhet på skatteområdet, skriver Patrick Krassén, Företagarna, och Carl Göransson, Rättvis Skatteprocess.

Under strecket
Publicerad

Rättssäkerhet för den enskilde är ett grundläggande värde i demokratier och rättsstater. Det gäller även när den enskilde möter myndigheter och domstolar i egenskap av företagare. I synnerhet är rättssäkerhet av vikt när det gäller ingripande åtgärder från staten – som beskattning.

Vi efterlyser följande sex reformer inom skatteprocessen och domstolsväsendet. Dessa reformer är ur statsfinansiellt perspektiv inte särdeles kostsamma, och borde inte heller vara politiskt kontroversiella. I grunden handlar de om att förbättra rättsstatens funktionssätt.

Annons
Annons
Annons