Annons

”Rättssäkerheten för enskilda är nu hotad”

En ökad användning av ordningsvakter framför poliser riskerar att drabba den enskilde negativt vid olika ingripanden, skriver artikelförfattarna.
En ökad användning av ordningsvakter framför poliser riskerar att drabba den enskilde negativt vid olika ingripanden, skriver artikelförfattarna. Foto: Johan Nilsson/TT

De kriminalpolitiska förslag som nu läggs innebär en i grunden ändrad relation mellan staten och den enskilde. Det är viktigt att belysa vad dessa ogenomtänkta lagförslag kan leda till, skriver sex jurister och en kriminolog.

Under strecket
Publicerad

Strängare straff och hårdare tag flödar i den kriminalpolitiska debatten. I princip är alla riksdagspartier överens om den inslagna vägen framåt. Regeringen och oppositionen tävlar om att framställa sig som mest handlingskraftig när det gäller brott och straff. Förslagen kommer från både höger och vänster, och stakar ut samma riktning. Men deras effektivitet kan ifrågasättas.

En sund debatt om lag och ordning är viktig i ett demokratiskt samhälle. Den nuvarande politiska inriktningen i frågor om brott och straff kan komma att leda till skadliga och nära nog oåterkalleliga effekter på rättssystemet i stort. När rättsstatliga och grundläggande värden riskerar att urholkas är läget allvarligt; det finns redan nu tecken på att den enskildes rättssäkerhet är i fara och det är viktigt att belysa vad en fortsatt utveckling med snabba och ogenomtänkta lagförslag kan leda till.

Annons
Annons
Annons