Annons

Rättssäkerheten är hotad för asylsökanden

Migrationsverket behöver enhetliga rutiner och en ny modell för lämplighetsbedömning av offentliga biträden för asylsökande, som lyfts fram i Statskontorets rapport till regeringen. Men tyvärr räcker inte det för att skapa ett rättssäkert migrationssystem. De offentliga biträdena behöver mer tid och ersättning av Migrationsdomstolarna samt särskild kunskap för att stödja barn. Dessutom bör asylsökande kunna kräva byte av ett biträde som missköter sitt arbete, skriver forskarna Anna Lundberg, Lisa Ottosson och Marita Eastmond.

Publicerad

Statskontoret har, på regeringens uppdrag, utvärderat Migrationsverkets arbete med att utse offentligt biträde till asylsökande. Nyligen presenterades slutsatserna som lett till en debatt om nödvändiga förbättringsåtgärder. Utredarna menar att Migrationsverkets arbete med att utse offentliga biträden har allvarliga brister och detta leder till att asylsökande ofta inte får det juridiska stöd som de har rätt till.

Därför föreslås nu att en annan myndighet, Rättshjälpsmyndigheten, ska stå för lämplighetsbedömning av offentliga biträden som inte är advokater eller biträdande jurister vid advokatbyråer. Samtidigt lyfts enhetliga rutiner för granskningen fram som en viktig del av lösningen. Det är en självklar del av rättssäkerheten, men det räcker inte.

Annons
Annons
Annons
Annons