X
Annons
X

Rättsröta i Regeringsrätten

Advokat Björn Rosengren anklagar Regeringsrätten för rättsröta och menar att det är en skam för Sverige att enskilda sett sig tvingade att ”av rättshygiensiska skäl” väcka talan mot Sverige i Europadomstolen.

Jag anklagar Regeringsrätten för brott mot de mänskliga rättighetera.

Jag anklagar Regeringsrätten för politrukverksamhet.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X