Annons
X
Annons
X

Rättsröta i Regeringsrätten

Advokat Björn Rosengren anklagar Regeringsrätten för rättsröta och menar att det är en skam för Sverige att enskilda sett sig tvingade att ”av rättshygiensiska skäl” väcka talan mot Sverige i Europadomstolen.

Jag anklagar Regeringsrätten för brott mot de mänskliga rättighetera.

Jag anklagar Regeringsrätten för politrukverksamhet.

Jag anklagar Regeringsrätten för lagstridig vägran av den enskildes rätt till rättsprövning.

Annons
X

Regeringsrätten är den svenska demokratins flaggskepp. Regeringsrätten kan upphäva regeringsbeslut. Regeringsrätten är garant för att regeringen följer Europakonventionens bestämmelser om skydd för de mänskliga rättigheterna. Europakonventionen, som ingår i svensk grundlag, ger den enskilda människan ovillkorlig rätt till prövning av hennes eller hans civila rättigheter genom en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag.

Regeringsrätten har nyligen i två fall brutit mot Europakonventionen och vägrat enskilda denna rätt.

Det första fallet avser ett järnvägsbygge, Botniabanan genom Sveriges mest skyddade naturområde, Umedeltat, en dragning som såväl ur EU:s direktiv som svensk miljölagstiftning är omöjlig.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Två gånger beslutade regeringen att tillåta det olagliga järnvägsbygget. Två gånger begärde enskilda närboende personer som direkt påverkas av järnvägen rättsprövning i Regeringsrätten.
  Två gånger svek Regeringsrätten genom att vägra den prövning lagen föreskriver.

  Regeringsrätten agerade därmed som politruk för regeringen och Botniabanan kom aldrig att rättsligt prövas. En domare i Regeringsrätten hade anständigheten att skriva sig skiljaktig och fastslå det uppenbara att järnväg inte får byggas genom Umedeltat.

  Saken är under prövning i Europadomstolen.

  Det andra fallet avser regeringens beslut att tillåta en ambassadetablering med omfattande yttre säkerhetsanordningar på Djurgården i Stockholm. Lagen (miljöbalken) förbjuder ny bebyggelse, nya anläggningar och andra åtgärder som innebär intrång i parklandskap eller naturmiljö på Djurgården, som är nationalstadspark.

  Även i detta fall vägrade Regeringsrätten enskilda närboende personer som direkt påverkas av ambassadanläggningen rättsprövning med motiveringen att ingen av de enskilda äger eller bebor det planområde som nybildats för ambassadändamålet. Man tar sig för pannan.

  Det betyder att om din kommun ändrar planen för din grannes fastighet, så att grannen på den kan anlägga en tivolianläggning eller en rockkonsertarena, så är du enligt Regeringsrättens uppfattning inte berörd, tvärtemot den rätt Europakonventionen ger dig.

  Det är förskräckande att Regeringsrätten sätter sig över lagen och vägrar enskilda människor sin grundlagsenliga rätt.

  I informationsbroschyren Förvaltningsrätten Fakta och information uttalar sig Regeringsrättens nuvarande ordförande:

  ”I en mening står förvaltningsdomstolarna på den svages sida. Det är förvaltningsdomstolarnas uppgift att medverka till att den enskilde får sin sak utredd.”

  Verkligheten visar motsatsen. När det bränner till har Regeringsrätten inte kurage att sätta emot den starke.

  För övrigt är det inte Regeringsrättens uppgift att stå på den svages sida – det är advokatens. Domstolens uppgift är att garantera var och en – stark som svag – en rättvis, oavhängig och opartisk prövning.

  För att få bukt med rättsrötan i Regeringsrätten har enskilda personer av rättshygieniska skäl nu väckt talan mot Sverige i Europadomstolen. Att detta är nödvändigt är en skam för Regeringsrätten och tyvärr även för Sverige.

  BJÖRN ROSENGREN

  Advokat

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X