Annons

”Rättspraxis ändrades under upphandlingen”

Hans Sundström och Anna Clara Törnvall Wittgren.
Hans Sundström och Anna Clara Törnvall Wittgren. Foto: United Frog Studios

En vägledande dom i Högsta förvaltningsdomstolen fick oss att avbryta upphandlingen som tagits upp på SvD Debatt. Det skriver Hans Sundström och Anna Clara Törnvall Wittgren från Kammarkollegiet i en replik.

Under strecket
Publicerad

Med anledning av Sylog AB:s vd Johan Jacobssons debattartikel ”Kammarkollegiets cirkus kan inte fortgå” på SvD Debatt den 16 mars 2020 återkommer Kammarkollegiet här med en replik. I det aktuella fallet som tas upp i debattartikeln skedde det en förändring av rättspraxis genom en vägledande dom i Högsta förvaltningsdomstolen under pågående upphandling, det vill säga efter det att upphandlingsunderlaget arbetats fram och upphandlingen var annonserad. Praxisförändringen fick till följd att den valda utvärderingsmodellen inte var lämplig och därför inte skulle kunna medföra ett resultat i enlighet med upphandlingens ursprungliga intentioner.

I valet mellan att slutföra upphandlingen i den vetskapen och med risk för såväl otydligheter i utvärderingen av anbuden som tilldelning av icke ändamålsenliga ramavtal tog vi beslut om att avbryta upphandlingen och påbörja beredningen av en ny upphandling baserat på ett omarbetat underlag.

Annons
Annons
Annons