Fredrik Hultman:Rättsosäkert samtycke

Är lagen att lita på?
Är lagen att lita på? Foto: Anders Wiklund/TT

Domarna skulle inte öka markant, men det blev tvärtom.

Under strecket
Publicerad
Annons

Den 1 juli 2018 började den så kallade samtyckeslagen gälla. Sedan dess har antalet fällande domar för våldtäkt ökat markant, vilket framgår i en ny rapport från Brottsförebyggande rådet. År 2017 avkunnades 155 fällande domar för våldtäkt, i fjol var motsvarande siffra 297.

Syftet med lagen var att den skulle ha en normerande verkan och även omfatta fler våldtäktsfall. Genom en ny reglering byggd på frivilligt deltagande ändrades definitionen av våldtäkt. Många jurister, bland andra Advokatsamfundet och vissa forskare, varnade för att lagen skulle kunna få allvarliga konsekvenser för rättssäkerheten.

Annons
Annons
Annons