Rättsförakt i mångkulturens namn

JURIDIK En ny doktorsavhandling propagerar för att sharialagar ska kunna tillämpas vid arvsskiften i Sverige om den döde antas önskat detta. Detta motiveras med att hänsyn bör tas till mångkulturen, men är inget annat än krypskytte mot grundlagen, skriver journalisten Dilsa Demirbag-Sten.

Under strecket
Publicerad
Annons

fredags försvarade doktoranden Mosa Sayed sin doktorsavhandling i juridik,
Islamisk arvsrätt i det mångkulturella Sverige (Iustus Förlag), inför en fullsatt och väktarbevakad föreläsningssal i Uppsala.

I avhandlingen pläderar Sayed för att sharialagar ska kunna tillämpas av svensk rätt. Handledare har varit Uppsalaprofessorn Maarit Jänterä-Jareborg och Jan Hjärpe, professor emeritus i teologi vid Lunds universitet. Avhandlingen utger sig för att vara ett handfast bidrag i syfte att vägleda rättspraxis inom internationell privaträtt, men är i lika hög grad en normativ rättsfilosofisk traktat med mångkulturalistisk utgångspunkt.

Annons
Annons
Annons