Annons

Inger Enkvist:Rättigheternas tragedi har tagit plats i skolan

Foto: Stina Stjernkvist/TT

En studieintresserad elev har inte rätt att på sin skola kräva högre studietakt, skickligare lärare eller studieintresserade medelever. Däremot kan föräldrar hålla rektorer och lärare upptagna med anmälningar.

Under strecket
Publicerad

Den offentliga skoldebatten handlar oftast om kommunalisering, skolval, ordningsproblem eller svaga kunskaper. Det finns dock en aspekt som sällan uppmärksammas, och det är skolan juridifiering. Svensk skollagstiftning betonar inte bara skolhuvudmännens skyldigheter utan också i ökande grad elevens rättigheter.

Den här förändringen började i USA runt 1970 som en del av medborgarrättsrörelsen. Vuxnas rättigheter utsträcktes till elever, fast dessa var minderåriga och under utbildning. Lärare som ingripit mot fusk eller bråk fick sitt agerande ifrågasatt av elevens föräldrar och advokater, som krävde att lärarna bevisade på vilken grund de agerat.

Annons
Annons
Annons