Inger Enkvist:Rättigheternas tragedi har tagit plats i skolan

Inger Enkvist
Foto: Stina Stjernkvist/TT

En studieintresserad elev har inte rätt att på sin skola kräva högre studietakt, skickligare lärare eller studieintresserade medelever. Däremot kan föräldrar hålla rektorer och lärare upptagna med anmälningar.

Publicerad
Annons

Den offentliga skoldebatten handlar oftast om kommunalisering, skolval, ordningsproblem eller svaga kunskaper. Det finns dock en aspekt som sällan uppmärksammas, och det är skolan juridifiering. Svensk skollagstiftning betonar inte bara skolhuvudmännens skyldigheter utan också i ökande grad elevens rättigheter.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons