Rättigheter kan fälla avtalet

Under strecket
Publicerad
Annons

Ohelig allians vill stoppa paragraf om kvinnors rättigheter och hälsa
JOHANNESBURG I elfte timmen har en oväntad och ovanlig allians mellan USA, Vatikanen och en rad muslimska u-länder vållat en allvarlig kris på FN-konferensen i Johannesburg. De vill sätta stopp för att kravet på att mänskliga rättigheter respekteras skrivs in en paragraf om kvinnors rättigheter och kvinnors hälsa.
Delegater från alla FN:s medlemsländer satt i måndags kväll och försökte lösa denna sista knäckfråga. Mary Robinson, chef för FN:s organ för mänskliga rättigheter, säger att det som hänt resulterat i en riktigt dålig text som till och med kan leda till att FN tvingas acceptera kvinnlig omskärelse.

Bråket handlar om en bisats i slutdokumentet om kvinnors hälsa som lyder ”i enlighet med nationella lagar och kulturella och religiösa värderingar”.
Det är en normal formulering som alltid i FN-sammanhang följs av några ord som säger att allt måste ske inom ramen för mänskliga rättigheter och fundamentala friheter. Den sista
biten kom aldrig med. Statsminister Göran Persson var i går orolig över utgången:

Annons
Annons
Annons